Text Box: Kasvun Katve Ky

Text Box: Etusivu
Ammatillinen perhekoti
Musiikkiterapia
Työnohjaus
 Tukihenkilö- ja tukiperhe-toiminta
Koulu Kasvuun®-  menetelmä
Linkit
På svenska
                        

       

                     

Familjehem Kasvun Katve

Tre delområden i vår verksamhetside

1. Kartläggande och förebyggande barnskyddsarbete

Effektiv förebyggande barnskyddsarbete är sådant välorganiserat arbete, som stöder föräldrarnas roller och hjälper dem att växa i sin föräldradom samtidigt när barnet får stöd och hjälp med terapier eller med andra metoder.

Som förebyggande arbete kan vi erbjuda  familjen och barnet; terapi, professionell stödperson, proffessionell stödfamiljeverksamhet, handledning, Koulu Kasvuun ®-metod och konsultation.

2. Rehabilitering av ett placerat barn i Kasvun Katve familjehem

I placeringen och rehabiliteringen av ett barn vill vi erbjuda barnet en trygg hemmiljö och vardagsliv. Vi vill försäkra att barnets normala utveckling kan fortsätta. Vi sätter ett stort värde i vår verksamhet på samarbetet mellan barnets föräldrar och familjehemmet samt ett uppdelat ansvar om barnets uppfostran.

I vår veksamhetspalan har vi tagit hänsyn till de krav och andan, som den nya barnskyddslagen förutsätter av oss. Barnets skolgång kan vi stödja med hjälp av Koulu Kasvuun ®-metoden.

3. Eftervård

Med eftervården avser vi här allt det arbete, med vilket vi kan stödja barnets hemkomst och anpassning tillbaka hos sina biologiska föräldrar. Det samarbetet och det uppdelade ansvaret om barnets uppfostran som gjorts under kartläggande och förebyggande arbetet samt arbetet under barnets placeringstid, skapar goda möjligheter att fortsätta att stödja både barnet och dess föräldrar efter barnets hemkomst.

Eftervårsformer som vi kan erbjuda är; intervallvård för barnet, professionell stödperson, professional stödfamiljeverksamhet för hela familjen, handledning för placeringsfamiljens föräldrar och Koulu Kasvuun ®-metod.

Till början