Text Box: Kasvun Katve Ky

Text Box: Etusivu
Ammatillinen perhekoti
Musiikkiterapia
Työnohjaus
 Tukihenkilö- ja tukiperhe-toiminta
Koulu Kasvuun®-  menetelmä
Linkit
På svenska
                        

       

                     

Koulu Kasvuun ®- menetelmä

Koulu Kasvuun® -menetelmä on terapiatyömme ja terapia-asiakkaittemme koulutoimien kanssa tekemämme yhteistyön ja ohjaustyön kautta kehitetty koulunkäynnin motivointi- ja arviointimenetelmä. Menetelmä räätälöidään aina yksilöllisesti ja sen tavoitteena on tukea oppilaan ryhmäytymistä, sosiaalisia taitoja sekä karsia ja minimoida koulunkäyntiä haittaavia oireita ja käytöshäiriöitä.

Menetelmä soveltuu parhaiten alle murrosikäisten lasten koulunkäynnin tukemiseen. Menetelmässä opettaja ja avustaja, lapsen vanhemmat ja menetelmän käyttöön perehtynyt työntekijä tekevät suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä yhdessä lapsen kanssa.

Menetelmän teho perustuu lapsen koulunkäynnin motivaatiotason kohottamiseen päivittäisen kirjallisen seurannan, positiivisen palautteen ja onnistumisesta ja yrittämisestä  annettavan konkreettisen palkkion kautta.

Menetelmällä on saavutettu hyviä tuloksia mm. aspergerlasten, ADHD-oireisten lasten ja käyttäytymis- tai psyykkisistä oireista kärsivien lasten koulunkäynnin tukemisessa.

Menetelmän käynnistäminen ja käyttöönotto edellyttää noin 10 ohjaustapaamista vanhemmille, opettajalle/avustajalle ja lapselle, jonka jälkeen koulu ja vanhemmat ja lapsi jatkavat menetelmän käyttöä yhteistyössä keskenään.