Text Box: Kasvun Katve Ky

Text Box: Etusivu
Ammatillinen perhekoti
Musiikkiterapia
Työnohjaus
 Tukihenkilö- ja tukiperhe-toiminta
Koulu Kasvuun®-  menetelmä
Linkit
På svenska
                        

       

                     

Familjehem Kasvun Katve

Familjehem Kasvun Katve har två vårdplatser. Kasvun Katve är inriktad på att vårda barn under pubertetsålder,(ungefär  6-13 år). Vårt arbetssätt är helomfattande rehabiliterande och enlig vår verksamhetsidé samarbetar vi aktivt med barnets föräldrar, remitterande myndigheter, socialmyndigheten, skolmyndigheten och med sjukvårdspersonal.

Vi har mångårigt, omfattande kunnande och erfarenheter av att arbeta med barn  och ungdomar med olika slags neurologiska och psykiatriska diagnoser och symptomer. I vårt arbete är vi vana vid att samarbeta med föräldrar och med barnets nätverk. 

Vår familj är tvåspråkig och barnen går på ett svenskspråkigt daghem. Pappan, Reino, har arbetat och studerat i Sverige och behärskar svenska språket flytande. Kotka Svenska Samskola ligger på ca. 300 meters avstånd från vårt hem och där finns både grundskolan och gymnasiet.

För tillfället har vi två lediga platser.