Text Box: Kasvun Katve Ky

Text Box: Etusivu
Ammatillinen perhekoti
Musiikkiterapia
Työnohjaus
Tukihenkilö- ja tukiperhe- toiminta 
Koulu Kasvuun®-  menetelmä
Linkit
På svenska
                        

       

                     

Toiminta-ajatuksemme kolme osa-aluetta:

1. Kartoittava ja ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö:

 

Tehokasta ennaltaehkäisevää työtä on sellainen hyvin organisoitu työ, jossa vanhemmille annetaan tukea ja tilaa kasvaa vanhemmuudessaan samalla kun lasta tuetaan terapialla tai muilla menetelmillä.

Ennaltaehkäisevänä työnä voimme tarjota perheelle ja lapselle terapiatyötä, ammatillista tukihenkilötyötä, ammatillista tukiperhetyötä, työnohjausta, Koulu Kasvuun®-menetelmää ja konsultaatiota.

2. Sijoituslapsen kuntoutus ammatillisessa perhekodissa:

Lapsen kuntoutuksessa ja sijoituksessa pyrimme luomaan lapselle turvallisen kotiympäristön ja arjen. Haluamme turvata lapsen kasvuprosessin jatkumisen. Korostamme toiminnassamme vanhempien ja ja perhekodin välisen yhteistyön merkitystä ja jaettua vastuuta lapsen kasvatuksesta. Olemme toiminnassamme ja sen suunnittelussa ottaneet huomioon uuden lastensuojelulain hengen ja sen asettamat velvoitteet. Lapsen koulunkäyntiä voimme tarvittaessa tukea Koulu Kasvuun®-menetelmän avulla.

3. Jälkihoito:

Jälkihoidolla tarkoitamme kaikkea sitä työtä millä voimme tukea lapsen paluuta ja sopeutumista vanhempiensa luo. Vanhempien kanssa tehty yhteistyö ja jaettu vastuu lapsen kasvatuksesta kartoittavan ja ennaltaehkäisevän työn sekä lapsen sijoituksen aikana luo mahdollisuuden jatkaa lapsen ja hänen perheensä tukemista myös kotiutuksen jälkeen.

Jälkihoidon muotoja voivat olla: Lapsen intervallihoito, ammatillisena tukiperheenä toimiminen koko perheelle, ammatillisena tukihenkilönä toimiminen, vanhemmille annettava tuki ja ohjaus, sijoitusperheelle annettava työnohjaus ja Koulu Kasvuun®-menetelmä.

sivun alkuun