Text Box: Kasvun Katve Ky

Text Box: Etusivu
Ammatillinen perhekoti
Musiikkiterapia
Työnohjaus
 Tukihenkilö- ja tukiperhe-toiminta
Koulu Kasvuun®-  menetelmä
Linkit
På svenska
                        

       

                     

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Ammatillinen tukihenkilö voi työllään tukea lapsen tai nuoren kuntoutumista ja psyykkistä kasvua.  Hän voi olla se perheen ulkopuolinen aikuinen, jolta lapsi saa säännöllisesti tarvitsemaansa henkilökohtaista aikaa virikkeellisessä toimintaympäristössä. Tukihenkilön tehtävä on tukea työnsä kautta vanhempien kasvatustehtävää yhteistyössä vanhempien ja lähettävän tahon kanssa.

Ammatillinen tukiperhetoiminta on palvelumuoto, jota voimme tarjota jälkihoitona sijoitettujen lastemme perheille ja heidän lapsilleen tai erillisenä palvelumuotona tukiperhetoimintaa tarvitseville perheille ja heidän lapsilleen.

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti haluamme tukiperhetoiminnassamme tehdä aktiivista yhteistyötä koko perheen, myös lasten vanhempien, kanssa.